USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 106

k návrhu poslance Petra Tomana na dočasné uvolnění poslanců Sněmovny národů - členů komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 z práce výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na své 3. samostatné schůzi konané dne 26. listopadu 1990 schválila dočasné uvolnění těchto poslanců Sněmovny národů - členů komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 z práce výborů Sněmovny národů:

- Stanislava Devátého a Šefna Glezga z výborů branného a bezpečnostního;

- Štefana Bačinského, Jaroslava Cuhru a Petra Tomana z výboru ústavně právního.

Kurťák v.r., Syč v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP