USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 101

k návrhu na způsob hlasování o návrhu na odvolání poslance Sněmovny národů

z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění

Sněmovna národů na své 3. schůzi konané dne 26. listopadu 1990 schválila, aby o návrhu na odvolání poslance Sněmovny národů z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Syč v.r., Kulan v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP