USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 100

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na pořad jednání

3. schůze Sněmovny národů konané dne 26. listopadu 1990

Sněmovna národů na své 3. schůzi konané dne 26. listopadu 1990 schválila tento pořad jednání:

1. Návrh skupiny poslanců na odvolání poslance Sněmovny národů z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění.

2. Volba předsedy výboru sociálního a kulturního Sněmovny národů.

3. Uvolnění poslanců z výborů a volba poslanců do výboru Sněmovny národů.

Syč v.r., Kulan v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP