FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 91

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. 11. 1990 a 17. 11. 1990

Sněmovna národů dne 16. listopadu 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 16. a 17. listopadu 1990 s tímto pořadem:

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federalnímu shromáždéní ČSFR Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických, podepsaná ve Washingtonu dne 12. dubna 1990 (tisk 255)

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva o právech dítěte, přijatá v New Yorku dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN (tisk 140)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu odvolání výhrad k ustanovení mnohostranných mezinárodních smluv zakládajících obligatorní jurisdikci Mezinárodního soudního dvora (tisk 200)

4. Vládní návrh zákona o uprchlících (tisk 239) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 288)

5. Vládní návrh zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv v obasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními (tisk 258) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 290)

6. Vládní návrh zákona o metrologii (tisk 151) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 293)

7. Vládní návrh ústavního zákona o vrácení majetku KSČ lidu České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 204)

8. Vládní návrh ústavního zákona o znárodnění majetku bývalého Socialistického svazu mládeže zestátněním a o jeho rozdělení (tisk 236)

9. Projev prezidenta USA p. George Bushe.

Matochová v.r., Houška v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP