USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 84

k návrhu na rozšíření programu 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30.října 1990 rozšířila program 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o tyto body:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd (tisk 249 a tisk 211)

2. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu FS (tisk 197)

3. Prohlášení Federálního shromáždění na podporu Slavkovské deklarace

Batta v.r., Kulan v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovmy národů


Přihlásit/registrovat se do ISP