USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č.82

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Sněmovny národů

Sněmovna národů na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne24.října 1990 schválila toto usnesení:

Sněmovna národů bere na vědomí

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR (tisk 141) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 68),

- odpověď ministra dopravy ČSFR (tisk 83) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 55),

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR V. Dlouhého (tisk 79), odpověď ministra financí ČSFR (tisk 80), odpověď předsedy TVŽP (tisk 81) na ústní interpelaci poslance R. Senjuka,

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška (tisk 189) na interpelaci podanou poslancem J. Burešem (tisk126),

- odpověď místopředsedy vlády ČSFR J.Mikloška (tisk 188) na interpelaci podanou poslancem J. Burešem (tisk 111),

- odpověď ministra hospodářství ČSFR (tisk171) na interpelaci podanou poslancem A. Haškem (tisk105),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 142), odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR (tisk 155) na interpelaci podanou poslancem L. Kvasničkou (tisk 96),

- odpověď ministra dopravy ČSFR (tisk 120) na interpelaci podanou poslancem Z. Brůžkem (tisk 70),

- odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR (tisk 71) a odpověd ministra financí ČSFR (tisk 100) na interpelaci poslance P. Brodského (tisk 48)

- odpověď ministryně kontroly ČSFR (tisk 143) na interpelaci poslance M. Prokopa (tisk 84),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 165) na interpelaci podanou

poslankyní K. Samkovou (tisk 69),

- odpověď ministra vnitra ČSFR (tisk 158) na interpelaci podanou poslancem P. Dostálem (tisk 77),

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 176) na interpelaci podanou poslancem J. Burešem (tisk 106),

- odpověď ministra obrany ČSFR (tisk 163) na interpelaci podanou poslancem P. Dostálem (tisk 107),

- odpověď ministra financí ČSFR (tisk 192) na interpelaci podanou poslancem V. Váňou (tisk 110),

- odpověď předsedy FVŽP (tisk 172) na interpelaci podanou poslankyní K. Samkovou (tisk 128),

- odpověď FMK (tisk 162) na interpelaci podanou poslancem V. Tomisem

- odpověď ministra dopravy ČSFR (tisk 164) na interpelaci podanou poslancem J. Kloknerem,

- odpověď ministra vnitra ČSFR (tisk 186) na interpelaci podanou poslancem P. Kulanem,

- odpověď ministra vnitra ČSFR (tisk 134) na interpelaci podanou poslancem J. Mlynárikem (tisk 50),

- odpověď ministra financí ČSFR, ministra dopravy ČSFR a ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí (tisk 73) na interpelaci podanou poslancem J. Svobodou (tisk 39).

Houška v.r., Matochová v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Snčmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP