USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 77

k návrhu na volbu ověřovatele Sněmovny národů

Sněmovna národů na 2. schůzi Sněmovny národů dne 23. října 1990 podle § 5 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila

Istvána Battu

za ověřovatele Sněmovny národů.

Matochová v.r., Lux v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP