USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 76

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na volbu členů výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 2. schůzi Sněmovny národů dne 23. října 1990

zvolila

do výboru sociálního a kulturního poslance Daniela Vinczeho.

Matochová v.r., Lux v.r.
Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP