USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 74

k odpovědi ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc.

na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Michalem

Prokopem

(tisk 84)

Sněmovna národů na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny

národů dne 2. října 1990

vzala na vědomí

odpověď ministryně kontroly ČSFR Květoslavy Kořínkové na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem.

Lux v. r., Sýkora v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP