USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 70

k návrhu na doplnění programu 6. společné schůze Sněmovny lidu

a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny

národů dne 19. září 1990 schválila doplnění pořadu jednání o bod,

Volba člena předsednictva Federálního shromáždění

Volba poslance SL do výboru

Lux v. r., Houška v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP