USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 68

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra vnitra ČSFR Jána Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR

Sněmovna národů na 6. společné schůzi Sněmovny národů a Sněmovny lidu dne 17. září 1990

zvolila

poslance

KLOKNERA Jozefa

KOSTYU Libora

PERNICU Františka

RAJCZYHO Lászla

STOMEHO Karola

ŠOLCE Jana

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě ministra vnitra ČSFR Jána Langoše o bezpečnostní situaci v ČSFR.

Houška v. r., Syč v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP