USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 67

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění, k vystoupení předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy, k výsledkům jednání představitelů vlád v Trenčianských Teplicích a Piešťanech a k realizaci ekonomické reformy

Sněmovna národů na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. září 1990

zvolila

poslance

KOČTÚCHA Hvezdoně

LUXE Josefa

RANSDORFA Miloslava

SKALICKÉHO Jiřího

ŠEDOVIČE Jozefa

ŠTERNA Jana

TOMISE Václava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k vystoupení předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy k výsledkům jednání představitelů vlád v Trenčianských Teplicích a Piešťanech a k realizaci ekonomické reformy.

Kulan v. r., Houška v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP