USNESENÍ SNĚMOVNY NÁROD

č. 45

k návrhu výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů v imunitní věci

Sněmovna národů na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. září 1990 přijala toto usnesení:

Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR souhlasí s pokračováním trestního stíhání Stanislava Devátého, narozeného 8. 6. 1952, poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění, které je vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 2T 220/89 pro trestné činy podle § 100 odst. 1 a odst. 3 trestního zákona, § 156 odst. 2 trestního zákona, kterých se měl dopustit tím, že

a) v Gottwaldově, dne 14. 11. 1988, společně s dalšími osobami, z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky, se podílel na koncipování a vyhotovení písemnosti, adresované Federálnímu shromáždění ČSSR a Předsednictvu vlády ČSFR, a v průběhu 4. čtvrtletí 1988 se zúčastnil organizování podpisové akce na podporu této písemnosti, kterou je socialistické státní a společenské zřízení ČSSR Iživě obviňované z porušování ústavních a jiných zákonů a mezinárodních dohod v oblasti lidských a občanských práv a svobod, přičemž tutu písemnost s podpisy nejméně 421 osob odeslal dne 3. ledna 1989 Federálnímu shromáždění ČSSR a Předsednictvu vlády ČSSR;

b) tamtéž, nejpozději do 2. února 1989, s dalšími osobami koncipoval a vyhotovil další písemnost, adresovanou předsednictvu vlády ČSSR a Federálnímu shromáždění ČSSR, ve které se ultimativním způsobem domáhá splnění předešlých neoprávněných požadavků, zaměřených proti státnímu a společenskému zřízení ČSSR a kterou 2. 2. 1989 odeslal Federálnímu shromáždění ČSSR a Předsednictvu vlády ČSSR, přičemž text této písemnosti byl dne 3. 2. 1989 odvysílaný v české relaci rozhlasové stanice Svobodná Evropa;

c) dne 1. 5. 1989, v době mezi 9.30 - 10.00 hodin, na Václavském náměstí v Praze, v době konání prvomájové manifestace, ve skupině osob, která rozvinula transparenty s provokačními požadavky a vyvolávala hesla schopná narušit slavnostní atmosféru oslav prvního máje, odmítl na výzvu SNB prokázat svoji totožnost, neuposlechl jeho výzvy, aby ho následoval a svému předvedení se bránil tím, že si lehl na zem, takže musel být z davu vynesen;

d) dne 1. 5. 1989, kolem 21.00 hodin, a dále dne 2. 5. 1989, v době mezi 6.00 - 7.00 hodin, v cele č. 19 vězeňského a eskortního oddílu Městské správy VB v Praze 1, Konviktská č. 14, hrubými výroky napadal službu konající příslušníky SNB.

Kulan v. r., Kurťák v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP