USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 40

k návrhu na uvolnění poslanců z členství ve výborech Sněmovny národů a na volbu poslanců do výborů Sněmovny národů

Sněmovna národů na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. července 1990

I.

Uvolnila

z členství ve výborech Sněmovny národů poslance

Slavomíra Stračára z výboru pro plán a rozpočet
Vladimíra Mečiara z výboru branného a bezpečnostního
Ludvíka Motyčkuz výboru hospodářského
Jána Mlynárikaz výboru pro životní prostředí

II.

zvolila poslance
Istvána Battuo zahraničního výboru
Jána Mlynárikado výboru branného a bezpečnostního
Jiřího Jílka do výboru pro životní prostředí
Vítězslava Sochora do výboru pro životní prostředí
Baculáková v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP