USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 39

k návrhu mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů na ověření platnosti volby poslanců

Sněmovna lidu na 5. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. července 1990 ověřila platnost volby poslanců Sněmovny národů Jiřího Jílka, Istvána Batty a Vítězslava Sochora, zvolených v I. a II. skrutiniu ve všeobecných volbách, konaných ve dnech 8. a 9. června 1990Matochová v. r., Baculáková v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP