USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 23

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 4. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, konané ve dnech 10.-11. července 1990

Sněmovna národů na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila tento pořad:

1. Slib poslance Sněmovny lidu

2. Rozprava k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky.

Kulan v. r., Matochová v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP