USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 18

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na složení komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky

Sněmovna národů na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. června 1990

zvolila

poslance

Zemana Miloše

ŠoIce Jana

Šamalíka Františka

Kontru Martina

Suchána PavoIa

Tiehého Bohumila

Kaplanovou Marii

Novitzky Vojtěcha

Molnára Juraje

Vosčeka Jána

Kanise Pavola

Ransdorfa Miloslava

členy komise k přípravě usnesení Federálního shromáždění k programovému prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky.

Lux v. r., Matochová v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů




Přihlásit/registrovat se do ISP