USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 17

k návrhu předsedy Federálního shromáždění na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

dne 27. června 1990

Sněmovna národů na 1. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. června 1990 schválila tento návrh pořadu:

1. Volba předsedy Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

2. Volba prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromážděni České a Slovenské Federativní Republiky.

Houška v. r., Matochová v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP