USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 16

k návrhu předsednictva Federálního shromáždění na pořad 2. Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. 6. a 3. 7. 1990

Sněmovna národů na 2. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválila tento návrh pořadu schůze:

1. Projev prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

2. Programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky

3. Příprava 3. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů k volbě

prezidenta ČSFR.


Houška v. r., Matochová v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP