USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 12

k návrhu politických hnutí a politických stran zastoupených ve Sněmovně národů Federálního shromáždění na volbu ověřovatelů Sněmovny národů (tisk 5)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle § 5 odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

I.

stanovila,

aby Sněmovna národů měla osm ověřovatelů.

II.
zvolila
Františka Houšku
Josefa Luxe
Soňu Matochovou
Veroniku Baculákovou
Petera Kulana
Michala Kurťáka
Jána Syče
Michala Sýkoru


Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP