USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 8

k návrhu politických hnutí a politických stran zastoupených ve Sněmovně národů Federálního shromáždění na volbu předsedů výborů Sněmovny národů (tisk 5)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle § 5 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila
poslance Vladimíra Mikule
předsedou výboru ústavně právního
poslance Pavola Suchána
předsedou výboru zahraničního
poslance Miloše Zemana
předsedou výboru pro plán a rozpočet
poslance Ladislava Lise
předsedou výboru branného a bezpečnostního
poslance Miroslava Tahy
předsedou výboru hospodářského
poslankyni Alenu Ovčačíkovou
předsedkyní výboru sociálního a kulturního
poslance Josefa Stanka
předsedou výboru pro životní prostředí


Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP