USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 7

k návrhu politických hnutí a politických stran zastoupených ve Sněmovně národů Federálního shromáždění na zřízení dalších výborů Sněmovny národů (tisk 5)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle § 5 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřídila tyto další výbory:

branný a bezpečnostní
hospodářský
sociální a kulturní
pro životní prostředí


Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP