USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 3

k návrhu politických hnutí a politických stran zastoupených ve Sněmovně národů Federálního shromáždění na volbu desetičlenné komise poslanců pro zjišťování výsledků voleb

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle § 4 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění

zvolila
členy volební komise tyto poslance:
Jana Fričara
Josefa Mečla
Jaromíra Patočku
Petra Tomana
Václava Tomise
Rafaela Ambrose
Jozefa Oleja
Oľgu Pavúkovú
Františka Surového
Romana Zelenaye.


Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP