USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 1

ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Sněmovna národů na své 1. (ustavující) schůzi dne 27. června 1990 podle čl. 58 ústavního zákona o čs. federaci č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů vzala na vědomí zprávu o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění.

Lux v. r., Kulan v. r.
Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů

Přihlásit/registrovat se do ISP