Úterý 24. září 1991

(Jednání zahájeno v 17.38 hodin.)

Přítomno: 62 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
60 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Cuhra, Doležal, Kaplanová, Kobylka, Mikan, Němec, Ovčačíková, Parkanová, Patočka, Pernica Fr., Samková, Skalický, Sokol,

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Babálová, Batta, Gémesi, Hrivík, Kováč Marián, Mečiar, Molnár J., Moric, Posluch, Seman, Slota, Smržík, Šebej, Tahy, Vincze


(Jednání zahájeno v 17.38 hodin)

Předsedající předseda SN M.Šútovec: Vážená Snemovňa národov, predsedníctvo Snemovne národov sa rozhodlo zvolať 10. samostatnú schôdzu Snemovne národov ešte dnes.

Navrhujeme program, ktorý má jeden bod, to je voľba dvoch poslancov do výborov. Zisťujem, či bude snemovňa schopná sa uznášať. Prosím poslancov, aby sa usadili v laviciach a zachovali kľud. Zisťujem, že Snemovňa národov je schopná sa uznášať. Prítomných je 83 poslancov.

Pýtam sa, či k bodu programu, ktorý som navrhol, to je voľba poslancov do výborov Snemovne národov, si prajú poslanci predložiť ešte ďalší programový bod? Kto má akýsi programový návrh, nech ho prosím, vysloví. Hlási sa niekto o slovo. (Ne.) Dám hlasovať o programe, ako som ho navrhol. Ide o voľbu poslancov Vladimíra Mečiara a voľbu poslanca Istvána Bajnoka. Kto súhlasí s takýmto programom našej spoločnej schôdze, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se v 17.40 hodin.)

(92) Deväťdesiatdva. Ďakujem.

Program bol schválený.

Môžeme pristúpiť k voľbe menovaných poslancov. Konštatujem, že klub poslancov HZDS navrhol zvoliť poslanca V. Mečiara do výboru zahraničného. Klub poslancov maďarskej KDH a politické hnutie Koexistencia navrhuje zvoliť poslanca I. Bajnoka do výboru branno - bezpečnostného.

Pýtam sa, či k predloženým návrhom má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy. Hlási sa pán poslanec Kulan.

Poslanec SN P. Kulan: Vážený pán predseda, milé dámy a páni, v zmysle platného Rokovacieho poriadku, chcem podať dva pozmeňujúce nárvhy. Prvý sa týka toho, aby sme o oboch kandidátoch hlasovali zvlášť. Druhý pozmeňujúci návrh je, zaradiť poslanca Mečiara do výboru pre životné prostredie. Zdôvodnenie: Vladimír Mečiar pracoval ako povereník federálnej vlády pre otázky vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros, kde získal množstvo skúseností a zrejme aj vzťah k tejto problematike. Myslím, že ako praktický právnik tam môže urobiť veľa užitočnej práce pre Slovensko, ako to často deklaruje. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa poslanec Devátý, potom poslankyňa Adrianová.

Poslanec SN S. Devátý: Dámy a pánové, jsem zmocněn klubem ODS k tomu, abych podpořil návrh poslance Kulana.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Zelenay. Potom bude hovoriť poslankyňa Adrianová.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, veľmi by som chcel poďakovať našim kolegom z klubu VPN a ODS za až dojemnú starostlivosť o člena nášho klubu. Bol by som veľmi rád, keby sa rešpektovalo, čo sa tu navrhuje. My sme nikomu nevnucovali, aby išiel do výboru, do ktorého ísť nechce. Prosil by som, aby tento princíp platil aj teraz. Inak to budem považovať za hrubé zasahovanie do návrhu nášho klubu.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že pozmeňujúce návrhy zazneli v zmysle Rokovacieho poriadku. Túto poznámku chápem samozrejme ako obhajobu pôvodného návrhu, avšak o veci sa rozhodne hlasovaním. Hovoriť bude poslankyňa Adrianová.

Poslankyně SN M. Adrianová: Vážené Federálne zhromaždenie v zmysle Rokovacieho poriadku by som mala pozmeňujúci návrh, aby pán poslanec Mečiar bol pridelený do výboru ústavno - právneho, vzhľadom k tomu, že je právnik.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Má ešte niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh? (Nikdo se nehlásí.) Všetky návrhy, ktoré zazneli, sa týkali iba osoby pána poslanca Mečiara. K osobe pána poslanca Bajnoka neboli žiadne námietky.

Dám najskôr hlasovať o zaradení poslanca Istvána Bajnoka do výboru branného a bezpečnostného. Podotýkam, že po eventuálnom zvolení by obsadil miesto vo výbore, ktoré bolo predtým obsadené jeho predchodcom, poslancom Rajczym.

Konštatujem, že snemovňa je schopná sa uznášať.

(Hlasování započato 17.54 hodin.)

Pýtam sa, kto súhlasí s tým, aby poslanec István Bajnok bol zaradený ako člen výboru branného a bezpečnostného Snemovne národov? Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se.)

(89) Osemdesiatdeväť.

Kto je proti? (4) Štyri.

Kto sa zdržal hlasovania? (6) Šesť. Ďakujem.

Konštatujem, že poslanec Bajnok bol zvolený do výboru branného a bezpečnostného.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 312)

Teraz budeme hlasovať o zaradení poslanca Mečiara. V zmysle Rokovacieho poriadku je potrebné nechať hlasovať najskôr o pozmeňujúcich návrhoch. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch poslanca Kulana, aby poslanec Mečiar bol zaradený do výboru pre životné prostredie.

(Hlasování započato 17.55 hodin.)

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s takýmto pozmeňujúcim návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(Hlasuje se.)

(55) Päťdesiatpäť. Ďakujem.

Kto je proti? (10) Desať.

Kto sa zdržal hlasovania? (11) Jedenásť.

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh poslanca Kulana získal dostatočný počet hlasov. Pochybujem, že mám dávať hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Adrianovej. Pani poslankyňa Adrianová svoj nárvh sťahuje.

Myslím, že nie je potrebné dávať hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý predložilo príslušné politické hnutie. Konštatujem, že poslanec Vladimír Mečiar bol zvolený za člena výboru pre životné prostredie Snemovne národov. Z 88 hlasov získal tento nárvh 55 hlasov, pričom dostatočný počet bol 45 hlasov. Ďakujem vám.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 312)

Tým sme vyčerpali program dnešnej samostatnej schôdze Snemovne národov. Ďakujem vám za účasť.

S technickou poznámkou sa ešte hlási poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Mám technickú poznámku. Chcel by som protestovať menom klubu HZDS proti zásadnému porušeniu parlamentnej demokracie. Nie je to po prvýkrát, čo k takému porušeniu dochádza v tomto parlamente. Myslím, že bude potrebné z toho skutočne vyvodiť dôsledky aj pri jednotlivých rokovaniach.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ja som už schôdzu skončil, ale ešte sa hlási poslanec Fišera, zrejme z nejakou replikou.

Poslanec SN I. Fišera: Ano, já bych k tomu velmi rád repliku přednesl. Já jsem hluboce přesvědčen, že nebylo správné, že někteří poslanci odešli. Mnozí z nás by byli hlasovali jinak. Zdrželi jsme se hlasování jen proto, že jste v tuto chvíli nevydrželi. Já si také myslím, že je možné spíše se snažit vyhovět tomu, kam chce který poslanec jít. Myslím, že dělat obstrukci při hlasování je také nesprávné.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, schôdza skončila. Chcem iba konštatovať, že už jedno hlasovanie o zaradení poslanca Mečiara do výboru zahraničného neprešlo. Toto je druhý prípad.

(Schůze byla ukončena v 17.58 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP