Středa 27. června 1990

Úterý 12. června 1990

(Začátek schůze v 10.30 hodin)

Přítomno:72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice
73 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republiceOmluveni poslanci

zvolení v České republice:

Petrová

2 poslanci rezignovali

zvolení ve Slovenské republice:

Šebej

1 poslanec rezignoval

Schůze zahájena státní hymnouPředseda FS A. Dubček: Vážená Snemovňa národov, vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram dnešnú schôdzu Snemovne národov. Tlač č. 5. dostanete neskoršie, preto som sa rozhodol, že otvorím toto rokovanie. Potom, až bude dodaná tlač 5, urobíme k tomuto prestávku.

K zmenám dochádza v dôsledku toho, že včera, po zasadaní jednotlivých klubov a dodatočných vlastných pripomienok, ktoré predtým predložili zástupcovia politických strán a hnutí, došlo k niektorým zmenám a tak preto sa pôvodný návrh prepracovával a teraz je v tlači.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ma na svojom zasadnuti dňa 18. júna 1990 poverilo vedením ustanovujúcej schôdze Snemovne národov. Na základe tohoto poverenia otváram ustanovujúcu schôdzu Snemovne národov VI. volebného obdobia a všetkých vás srdečne vítam. Osobitne vitam predsedu federálnej vlády Mariána Čalfu a člena tejto vlády Slavomíra Stračára, ktorí sa zúčastňujú dnešnej schôdze ako poslanci Snemovne národov.

Dámy a páni, listom zo 14. júna t. r. zvolal prezident republiky podľa článku 61 písm. c) ústavného zákona o československej federácii Federálne zhromaždenie na zasadnutie dňom 14. júna 1990.

Na úvod dnešnej schôdze mi dovoľte, aby som vám v mene doterajšieho Predsedníctva Federálneho zhromaždenia úprimne blahoželal k zvoleniu do významnej funkcie poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. Voľby do Federálneho zhromaždenia a národných rád ukázali pevné odhodlanie väčšiny našich ľudí pokračovať v ceste nastúpenej po 17. novembri 1989, cestou pokroku, slobody a demokracie. Dôvera, ktorú sme ako poslanci Snemovne národov Federálneho zhromaždenia dostali, nás k tomu zaväzuje.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v zasadacej sieni je podľa prezenčnej listiny prítomných 71 poslanov Snemovne národov zvolených v Českej republike a 67 poslancov zvolených v Slovenskej republiky. Môžeme preto konštatovať, že podľa článku 40 odsek 2 ústavného zákona o československej federácii je Snemovňa národov schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vám podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku predkladá tento návrh programu dnešnej ustanovujúcej schôdze:

1. Sľub poslancov

2. Správa o činnosti doterajšieho Predsedníctva Federálneho zhromaždenia od poslednej schôdze snemovne

3. Návrh volebného poriadku pre tajnú voľbu predsedu a podpredsedu Snemovne národov, členov predsedníctva a predsedov výborov Snemovne národov, členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, predsedu Federálneho zhromaždenia, prvého podpredsedu a podpredsedov Federálneho zhromaždenia

4. Voľba komisie poslancov pre zisťovanie výsledkov volieb

5. Voľba predsedu a členov mandátového a imunitného výboru Snemovne národov

6. Overenie platnosti voľby poslancov Snemovne národov

7. Voľba predsedu Snemovne národov

8. Sľub poslanca vedúceho ustanovujúcu schôdzu Snemovne národov

9. Zriadenie ďalších výborov Snemovne národov

10. Voľba predsedov výborov Snemovne národov

11. Voľba podpredsedu Snemovne národov a ďalších členov Predsedníctva Snemovne národov

12. Voľba členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

13. Voľba členov výborov Snemovne národov

14. Voľba overovateľov Snemovne národov.

Sú pripomienky k predloženému programu? (Nejsou.) Nie.

O schválení návrhu programu dnešnej ustanovujúcej schôdze Snemovne národov budeme hlasovať verejne - zdvihnutím ruky. Aby bolo uznesenie prijaté, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Kto teda súhlasí s predloženým návrhom programu ustanovujúcej schôdze Snemovne národov, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov schválila program dnešnej ustanovujúcej schôdze.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

1

Sľub poslancov.

Podľa článku 48 ústavného zákona o československej federácii s kladá každý poslanec na schôdzi svojej snemovne, ktorej sa zúčastňuje po prvý raz, poslanecký sľub.

Zloženie sľubu vykonáme v súlade s rokovacím poriadkom týmto spôsobom: po prečítaní textu sľubu pristúpia jednotliví poslanci pred predsednícku tribúnu a vykonajú sľub podaním ruky predsedajúcemu a slovom "Sľubujem".

Pred zložením sľubu odovzdá poslanec, pristupujúci pred tribúnu, podpísaný text sľubu, ktorý vopred obdržal. Najskôr zložia sľub poslanci v prvom rade a po nich postupne poslanci v ďalších radoch, počínajúc poslancom prvým zľava.

Prosím teraz všetkých prítomných, aby povstali a vypočuli text sľubu:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby boli uvádzané do života."

Teraz prosím poslancov, aby pristupovali pred tribúnu v poradí, ako som uviedol, a po zložení sľubu aby zaujali svoje miesta. Najskôr prosím poslancov z tribúny.

(Předsedající předstupuje před tribunu. Poslanci přistupují jednotlivě k předsedajícímu a podáním ruky a slovem "slibuji" skládají poslanecký slib.)

Poslanec Čalfa: Sľubujem.

Poslanec Stračár: Sľubujem.

Poslanec Mečiar: Sľubujem.

Poslanec Vosček: Sľubujem.

Poslanec Volek: Sľubujem.

Poslanoc Viktorín: Sľubujem.

Poslanec Tahy: Sľubujem.

Poslanec Polanský: Sľubujem.

Poslanec Zlocha: Sľubujem.

Poslanec Vild: Slibuji.

Poslanec Valtr: Slibuji.

Poslanec Uhl: Slibuji.

Poslanec Toman: Slibuji.

Poslanec Lux: Slibuji.

Poslankyně Šimečková: Slibuji.

Poslanec Sýkora: Sľubujem.

Poslanec Kvasnička: Sľubujem.

Poslanec Kurťák: Sľubujem.

Poslanec Krištofík: Sľubujem.

Poslanec Zelenay: Sľubujem.

Poslanec Vicen: Sľubujem.

Poslanec Šolc: Slibuji.

Poslanec Ševčík: Slibuji.

Poslanec Šedivý: Slibuji.

Poslankyně Kaplanová: Slibuji.

Poslanec Fričar: Slibuji.

Poslanec Stank: Sľubujem.

Poslanec Serenčéš: Sľubujem.

Poslanec Klokner: Sľubujem.

Poslankyně Kapitulíková: Sľubujem.

Poslanec Šútovec: Sľubujem.

Poslanec Šamalík: Slibuji.

Poslanec Stome: Slibuji.

Poslanec Souček: Slibuji.

Poslanec Sokol: Slibuji.

Poslanec Cuhra: Slibuji.

Poslanec Vodehnal: Slibuji.

Poslanec Seman: Sľubujem.

Poslanec Olej: Sľubujem.

Poslanec Horník: Sľubujem.

Poslankyně Babálová: Sľubujem.

Poslankyně Szöllösová: Sľubujem.

Poslanec Suchán: Sľubujem.

Poslanec Sláma: Slibuji.

Poslanec Skalický: Slibuji.

Poslankyně Skarlandtová: Slibuji.

Poslanec Senjuk: Slibuji.

Poslanec Svoboda: Slibuji.

Poslanec Ransdorf: Slibuji.

Poslanec Muška: Sľubujem.

Poslanec Mišura: Sľubujem.

Poslanec Anderko: Sľubujem.

Poslanec Ambros: Sľubujem.

Poslanec Smržík: Sľubujem.

Poslankyně Sándorová: Sľubujem.

Poslankyně Samková: Slibuji.

Poslanec Prokop: Slibuji.

Poslanec Motyčka: Slibuji.

Poslanec Mináč: Sľubujem.

Poslanec Patočka: Slibuji.

Poslanec Pernica: Slibuji.

Poslanec Měrák: Slibuji.

Poslanec Kubíček: Sľubujem.

Poslanec Surový: Sľubujem.

Poslanec Rajczy: Sľubujem.

Poslanec Roubal: Sľubujem.

Poslanec Rašev: Sľubujem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP