USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 379

k návrhu poslance Sněmovny lidu V. Savčinského

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 12. listopadu 1991

vyzvalo

Československou televizi, aby bod: Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů o vyhlášení referenda (tisky 860, 893, 982, 994,

1001, 1005) byl vysílán přímým přenosem.


F. Houška v. r.
A. Dubček v. r.
F. Magyar v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP