FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 367

k závěrečné zprávě parlametní vyšetřovací komise pro vyšetření všech okolností hladovky pana Miloslava Marečka (tisk 1528)

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. dubna 1992 vzalo na vědomí závěrečnou zprávu parlamentní vyšetřovací komise, určené usnesením Federálního shromáždění č. 266 z 28. ledna 1992 k vyšetření všech okolností hladovky pana Miloslava Marečka.

P. Kulan v.r.
V. Benda v.r.
A. Dubček v.r.
Přihlásit/registrovat se do ISP