FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 366

k závěrečné zprávě o činnosti komise poslanců pro přípravu nové Ústavy ČSFR (tisk 1512)

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. dubna 1992 vzalo na vědomí závěrečnou zprávu o činnosti komise poslanců pro přípravu nové Ústavy ČSFR (tisk 1512)

P. Kulan v.r.
V. Benda v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP