FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 365

k návrhu poslance Sněmovny národů K. Stomeho na způsob projednání kandidátů za ČSFR do Evropského soudu pro lidská práva

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. dubna 1992 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění vyzývá vládu ČSFR, aby odložila svůj návrh na kandidáty za ČSFR do Evropského soudu pro lidská práva a aby návrh předložila k projednání Federálnímu shromáždění v VII. volebním období.

P. Kulan v.r.
V. Benda v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP