FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 356

k návrhu poslance Sněmovny lidu J. Suchánka na doplnění pořadu 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. dubna 1992 doplnilo pořad 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod:

Projednání kandidátů za ČSFR do Evropského soudu pro lidská práva, do Evropské komise pro lidská práva a do Evropské komise demokracie prostřednictvím práva.

O. Világi v.r.
J. Lux v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP