FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 355

k návrhu poslance Sněmovny lidu J. Vidíma ve věci předání informace podané ředitelem FBIS poslancům FS

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. dubna 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ukládá předsedovi Federálního shromáždění, aby dne 29. dubna 1992 do 17. hodin zabezpečil rozmnožení Informace podané ředitelem FBIS pro poslance Federálního shromáždění, kteří si ji proti podpisu a stvrzení, že byli poučeni o tom, že se seznamují se skutečnostmi, které tvoří předmět státního tajemství, vyzvednou od pracovníků tajné spisovny Kanceláře FS ČSFR v místnosti č. 545/V.p.

J. Lux v.r.
O. Világi v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP