FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 350

k návrhu poslance Sněmovny lidu J. Vidíma na doplnění pořadu 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. dubna 1992 doplnilo pořad 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod:

Projednání informace, kterou podal ředitel Federální bezpečnostní a informační služby Federálnímu shromáždění.

P. Kulan v.r.
O. Világi v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP