FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 344

k návrhu poslance Sněmovny lidu Petra Mornára na doplnění pořadu 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. dubna 1992 doplnilo pořad 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů o bod

Návrh usnesení Federálního shromáždění k situaci v Bosně a Hercegovině.

P. Kulan v.r.
V. Benda v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP