FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 342

k návrhu na složení společného výboru pro dohodovací řízení k vládnímu návrhu zákona o dani z příjmů (tisk 1408).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. dubna 1992 zvolilo členy společného výboru pro dohodovací řízení poslance

SLSN
Jiří SchneideraMiloslava Roubala
Libora KudláčkaLudvíka Motyčku
Pavola ČičmanceRostislava Senjuka
Věňka Šilhána Jana Vilda
Jozefa VeverkuJiřího Maštálky
Ladislava M. MolnáraJozefa Košnára


V. Benda v.r.
J. Lux v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP