FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 341

k návrhu na souhlas s dohodovacím řízením k vládnímu návrhu zákona o daních z příjmů (tisk 1408).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. dubna 1992 podle § 31 písm. b) zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění souhlasí s dohodovacím řízením k vládnímu návrhu zákona o daních z příjmů (tisk 1408).

V. Benda v.r.
J. Lux v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP