FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 334

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1991 (tisk 1303).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. dubna 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Evropskou dohodou zakládající přidružení mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsanou v Bruselu dne 16. prosince 1991.

P. Kulan v.r.
J. Lux v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP