FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 333

k účasti náměstků ministra zahraničního obchodu ČSFR Josefa Pancíře a Jana Kollerta a generálního ředitele Ústřední celní správy Jiřího Hronovského při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) (tisk 1266) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1460).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. dubna 1992 schválilo účast náměstků ministra zahraničního obchodu ČSFR Josefa Pancíře a Jana Kollerta a generálního ředitele Ústřední celní správy Jiřího Hronovského při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) (tisk 1266) a návrhu usnesení SL a SN (tisk 1460).

J. Lux v.r.
P. Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP