FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 331

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda o volném obchodu mezi ČSFR a zeměmi ESVO, podepsaná v Praze dne 20. března 1992 (tisk 1455).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. dubna 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou o volném obchodu mezi ČSFR a zeměmi ESVO podepsanou v Praze dne 20. března 1992.

V. Benda v.r.
P. Kulan v.r.
J. Lux v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP