FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 327

k vládnímu návrhu, kterým se překládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na ukončení platnosti Obchodní smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska, sjednané 15. prosince 1959, výpovědí (tisk 1493).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. dubna 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s vypovězením Obchodní smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska ze dne 15. prosince 1959.

O. Világi v.r.
J. Lux v.r.
A, Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP