FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 326

k nezařazení bodů Informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení SN č. 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisky 1009A a 1203A) a Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisky 892 a dodatek, tisky 1244 a 1249).

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. dubna 1992 souhlasí s nezařazením bodů:

Informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení SN č. 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisky 1009A a 1203A).

Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisky 892 a dodatek, tisky 1244 a 1249).

do programu 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

J. Lux v.r.
O. Világi v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP