USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 324

k návrhu na projednávání bodů pořadu 8. dne 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. března 1992 schválilo

a) 8. den jednání bude ukončen v 15.00 hodin (neprojednané body se přesouvají na 22. společnou schůzi SL a SN)

b) pořadí projednávání bodů

- vládní návrh zákona o soustavě daní (tisk 842) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1390) na návrh VPR přesouvá se na 22. společnou schůzi SL a SN s tím, že nejdříve bude projednán vládní návrh ústavního zákona č. 143/68 Sb., o

čs. federaci ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 1410)

- návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1392)

- informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení SN č. 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009/A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1203/A).


S. Matochová v.r.
L. Žáček v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP