USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 317

k návrhu na změnu programu 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů vypustilo z programu 21. společné schůze SL a

SN projednávání bodů

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS

ČSFR Smlouva mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (tisk 1373)

- informace o stavu v železniční a silniční dopravě v ČSFR (tisk 1394)

- informace vyšetřovací komise pro lidská práva a menšiny FS k záležitosti případu pana M. Marečka.


S. Matochová v.r.
L. Žáček v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP