USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 316

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci FS Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. března 1992

vzalo na vědomí odpovědi

předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy

tisk 1211 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1092)

místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc.

tisk 1286 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1190)

ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc.

tisk 1163 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)

ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

tisk 1215 - na interpelaci podanou poslanci M. Zemanem, I. Fišerou, P. Dostálem a M. Janstou (tisk 1128)

ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc.

tisk 1241 - na interpelaci podanou poslanci V. Tolarem

a J. Vodehnalem (tisk 1150)

tisk 1298 - na interpelaci podanou poslanci V. Šilhánem

a I. Fišerou (tisk 1227)

ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

tisk 1162 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)

ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše

tisk 1269 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)

ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala

tisk 1352 - na interpelaci podanou poslanci J. Veverkou

a M. Kontrou (tisk 1246)

ministra-předsedy FVŽP Ing. J. Vavrouška, CSc.

tisk 1172 - na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)

tisk 1174 - na interpelaci podanou poslanci J. Musílkem,

J. Šolcem, V. Valtrem, M. Čejkovou, S. Žaludem (tisk 922).


S. Matochová v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP