USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 313

k návrhu na volbu místopředsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 1340)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. března 1992

zvolilo

Fedora Bartka

místopředsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


S. Matochová v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění




Přihlásit/registrovat se do ISP