USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 309

k návrhu na vypuštění návrhu zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí (tisk 1254)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. března 1992 vypustilo z programu 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednávání návrhu zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí (tisk 1254).


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP