USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 308

k návrhu poslance SL V. Bendy na změnu programu 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů přesunulo projednávání bodu

Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisk 892) a informace k této zprávě (dodatek k tisku 892) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1244) a návrh poslaneckého klubu ODA (tisk 1249) na 22. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r.
A.Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP