USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 307

k návrhu na volbu předsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 1340)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. března 1992

zvolilo

Ivana Medka

předsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r.
A.Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP