USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 306

k vládnímu návrhu na účast ČSFR na mírové operaci OSN v Jugoslávii, včetně vyslání vojenské jednotky a skupiny pozorovatelů (tisk 1322)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. března 1992 vyjádřilo souhlas s vládním návrhem na účast ČSFR na mírové operaci OSN v Jugoslávii, včetně vyslání vojenské jednotky a skupiny pozorovatelů ve smyslu usnesení vlády ČSFR č. 27 z 16. ledna 1992.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r.
A.Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP