USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 302

k návrhu na rozšíření programu 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. března 1992 rozšířilo návrh programu 21. společné schůze SL a SN o bo návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366).

S. Matochová v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP